نوروز

ز کوی يار می‌‌‌‌‌‌آيد نسيم باد نوروزی
از اين‌باد ار مدد‌خواهی چراغ‌دل برافروزی

flower

 

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخيز و به جام باده کن عهد درست

کاين سبزه که امروز تماشاگه تست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

 

/ 0 نظر / 22 بازدید