آسمان آبي و ابر سپيد


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٢

 

نوروز

 

ز کوی يار می‌‌‌‌‌‌آيد نسيم باد نوروزی
از اين‌باد ار مدد‌خواهی چراغ‌دل برافروزی

flower

 

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخيز و به جام باده کن عهد درست

کاين سبزه که امروز تماشاگه تست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

 

 
 

م

 

 
L O G O


وبلاگهاي‌خواندني
کتاب
عکس
دیگران
اندیشه
موج نو
فصل فاصله
جزیره مقدس
كلمات قصار
شعرفارسی
نامه های ایرونی
افسون فسرده
عطاي کثير
شعله طور
دوستدار
کتابلاگ
ملکوت
جستار
خوابگرد
فل سفه
سیبستان
هايكو
فوتبال
ایمان
زهرا
شرتو
پرستو
آقای الف
آشپزخانه
سر هرمس
تنهای پرهیاهو
ميرزاپيکوفسکي
یک لیوان چای داغ
خلوتگاهی در بیابان
شبکه تار عنکبوتي
وقایع ابن محمود
یک ذهن برهنه
Ranitidine
دوباره
دچار
لانگ شات
خلبان کور
دهكده پرسپوليس

سخن ماه
آنكه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي‌كنند
نيچه


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | آرشيو ]