آسمان آبي و ابر سپيد


منزل
قديما
چاپار
 

جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۸

 

سعدی

 

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم      ...      دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

شوقست در جدایی و جورست در نظر ... هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم

روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست ... بازآ که روی در قدمانت بگستریم

ما را سریست با تو که گر خلق روزگار .. دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من ..  از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

ما با توایم و با تو نه​ایم اینت بلعجب   ...  در حلقه​ایم با تو و چون حلقه بر دریم

نه بوی مهر می​شنویم از تو ای عجب  ...  نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم

از دشمنان برند شکایت به دوستان .. چون دوست دشمنست شکایت کجا بریم

ما خود نمی​رویم دوان در قفای کس   ...   آن می​برد که ما به کمند وی اندریم

سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند .... چندان فتاده​اند که ما صید لاغریم

منبع

 
 

م

 

 
L O G O


وبلاگهاي‌خواندني
کتاب
عکس
دیگران
اندیشه
موج نو
فصل فاصله
جزیره مقدس
كلمات قصار
شعرفارسی
نامه های ایرونی
افسون فسرده
عطاي کثير
شعله طور
دوستدار
کتابلاگ
ملکوت
جستار
خوابگرد
فل سفه
سیبستان
هايكو
فوتبال
ایمان
زهرا
شرتو
پرستو
آقای الف
آشپزخانه
سر هرمس
تنهای پرهیاهو
ميرزاپيکوفسکي
یک لیوان چای داغ
خلوتگاهی در بیابان
شبکه تار عنکبوتي
وقایع ابن محمود
یک ذهن برهنه
Ranitidine
دوباره
دچار
لانگ شات
خلبان کور
دهكده پرسپوليس

سخن ماه
آنكه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي‌كنند
نيچه


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | آرشيو ]